การประกวดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่

หน่วยงาน : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ Mlii

การแข่งขันประเภททีม
ประเภทบุคลากรทางการศึกษา
ทีมละ 3-5 คน


รายละเอียดการแข่งขัน

 • รับสมัครทั่วประเทศ บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ไม่จำกัดจำนวนทีมแข่งขันในรอบ Audition (Audition จากคลิป ไม่มีการสัมภาษณ์)
 • ผู้เข้าประกวดกรอกใบสมัคร พร้อมแนบลิงค์การแนะนำตัวผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ทาง tinyurl.com/mlii-scienceday

กติกาและรายละเอียดการแข่งขัน รอบ Audition

 • ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมคลิปแนะนำตัว โดยจำกัดความยาวคลิป 3 - 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ
 • ส่งผลงานเป็นลิงค์จาก YouTube ที่สามารถเข้าถึงได้

เกณฑ์การตัดสิน รอบ Audition

 • มีการนำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน น่าสนใจ และอยู่ในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 5 นาที)
 • การนำเสนอถึงการประยุกต์ใช้งาน การนำไปใช้ประโยชน์ในวิชาเรียน
 • นำเสนอความพร้อม ความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมการสอนสมัยใหม่ของผู้เข้าร่วมประกวด
 • นำเสนอประสบการณ์และผลงานของผู้เข้าร่วมประกวด
 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบ Audition 10 ทีม ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทางเว็ปไซต์ https://sci2021.mfu.ac.th/ และทางเพจ Facebook:MFU_SciDay (เจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดหมายวันและเวลาของ แต่ละทีมภายหลัง)

กติกาและรายละเอียดการแข่งขัน รอบ Final

 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Audition จำนวน 10 ทีม จะได้รับอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลงานโดยทำการจัดส่งตามที่อยู่ของผู้ได้รับคัดเลือก
 • ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Workshop การพัฒนานวัตกรรมในหัวข้อ พื้นฐาน IoT และ พื้นฐาน AR ในวันที่ 9 และ 11 สิงหาคม 2564 ทางช่องทางออนไลน์
 • ผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ระหว่างวันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2564
 • ทางผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องส่งผลงานภาย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Live
 • ประกาศผลรางวัล วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผ่านการถ่ายทอดสดทาง เพจ Facebook:MFU_SciDay (ในกิจกรรมการเสวนาออนไลน์ Science Inspiration Talk “เรียนวิทยาศาสตร์สุดมันส์ กับเทคโนโลยีในยุค 5G”)

เกณฑ์การตัดสิน รอบ Final

 • การนำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน น่าสนใจ และอยู่ในเวลาที่กำหนด (ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที)
 • การนำไปใช้ประโยชน์/ความคิดสร้างสรรค์
 • มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รองรับ มีที่มาที่ไปของการสร้างสรรค์ผลงาน
 • ถาม-ตอบ (การสัมภาษณ์ออนไลน์ภายหลังผ่านการคัดเลือกรอบ Audition)
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ผ่านการถ่ายทอดสดในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ทางเพจ Facebook:MFU_SciDay ในกิจกรรมการเสวนาออนไลน์ Science Inspiration Talk “เรียนวิทยาศาสตร์สุดมันส์ กับเทคโนโลยีในยุค 5G” และทางเว็ปไซต์ https://sci2021.mfu.ac.th/

รางวัลในการแข่งขันต่อทีม

ชนะเลิศ 6,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 4,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของสื่อที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์คลิป เช่น เพลงประกอบหรือรูปแบบตัวหนังสือ หรือรูปภาพต่างๆ
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
  คุณปองพล เสพรัมย์
  โทรศัพท์ 053-917897 ต่อ 8083
  Email: mced.mlii@mfu.ac.th