การประกวดแข่งขันสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

การประกวดแข่งขันสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

การประกวดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่

การประกวดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ หน่วยงาน : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ Mlii การแข่งขันประเภททีม ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ทีมละ 3-5 คน รายละเอียดการแข่งขัน รับสมัครทั่วประเทศ บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ไม่จำกัดจำนวนทีมแข่งขันในรอบ Audition (Audition จากคลิป ไม่มีการสัมภาษณ์) ผู้เข้าประกวดกรอกใบสมัคร พร้อมแนบลิงค์การแนะนำตัวผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ทาง tinyurl.com/mlii-scienceday กติกาและรายละเอียดการแข่งขัน รอบ Audition ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมคลิปแนะนำตัว โดยจำกัดความยาวคลิป 3 – 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ส่งผลงานเป็นลิงค์จาก YouTube ที่สามารถเข้าถึงได้ เกณฑ์การตัดสิน รอบ Audition มีการนำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน น่าสนใจ และอยู่ในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 5 นาที) การนำเสนอถึงการประยุกต์ใช้งาน การนำไปใช้ประโยชน์ในวิชาเรียน นำเสนอความพร้อม ความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมการสอนสมัยใหม่ของผู้เข้าร่วมประกวด นำเสนอประสบการณ์และผลงานของผู้เข้าร่วมประกวด ประกาศผลการคัดเลือกรอบ Audition 10 ทีม […]