ประกาศผลการประกวดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่

รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน โรงเรียน จังหวัด ชนะเลิศ Galaxy Box โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม นราธิวาส รองชนะเลิศอันดับ 1 การระบุส่วนประกอบของเซลล์ด้วย IOT และตัวอย่างของเซลล์ ที่นักเรียนรู้จักคือเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์ประสาท โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 2 ใบโบก ใบบัว ตะลุยโลก ICT โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เชียงราย รางวัลชมเชย Jicama Growth Equation with AR โรงเรียนบรบือ มหาสารคาม รางวัลชมเชย 3D Geometric โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ขอนแก่น รางวัลชมเชย Car Coding CRMS7 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เชียงราย

sciadmin

19/08/2021

ประกาศผลการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลเกษตรท้องถิ่น ในยุควิถีใหม่

รางวัลที่ได้รับ ชื่อทีม ชื่อผลิตภัณฑ์ โรงเรียน จังหวัด ชนะเลิศ 5EVE บรรจุภัณฑ์ลูกท้อ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 1 Scimon บรรจุภัณฑ์จากต้นกก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 2 Tea teens ชาหมุนไพร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา รางวัลชมเชย CPCE CPCE โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย รางวัลชมเชย อบผลตภ. Coffee or tree โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย รางวัล Popular Vote *รางวัล Popular Vote จากการกด Like ในเพจ MFU_SciDay CPCE CPCE โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย รางวัล Popular Vote […]

sciadmin

19/08/2021

ประกาศผลการประกวดวาดภาพตามจินตนาการ หัวข้อ “ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ”

รางวัลที่ได้รับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัด ชนะเลิศ เด็กหญิงจิรัชยา นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา เชียงใหม่ เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสุชัญญา แสนใจยา โรงเรียนเทิงวิทยาคม เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงภิมวรีย์ ดวงแดง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ รางวัล Popular Vote เด็กหญิงปณิตตรา สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนเทิงวิทยาคม เชียงราย รางวัล Popular Vote เด็กหญิงปาณิสา ชัยวงค์แสน โรงเรียนเทิงวิทยาคม เชียงราย รางวัล Popular Vote เด็กหญิงวีรสุดา สาระภพ โรงเรียนเทิงวิทยาคม เชียงราย รางวัล Popular Vote เด็กชายสถิตคุณ คำมะนาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย รางวัล Popular Vote […]

sciadmin

19/08/2021

ประกาศผลการประกวดคลิปนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19

รางวัลที่ได้รับ ชื่อทีม ชื่อผลิตภัณฑ์ โรงเรียน จังหวัด ชนะเลิศ Baby Shark น้ำสมุนไพรผสมเสริมคอลลอเจนพลังงานต่ำจากหญ้าหวาน ต้านโควิด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา รองชนะเลิศอันดับ 1 Youth Scientist M.Y.K. น้ำดื่มสมันไพรต้านโควิด 19 “Chum – Kor Drinking” (ชุ่มคอ) โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 2 Yoghurt rangers Yoghurt rangers โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย รางวัลชมเชย เรือนศีดาชายคาพิงค์ Make a herb สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพฯ รางวัลชมเชย แยมทุ่งโพธิ์ แยมต้านโควิค-19 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กำแพงเพชร

sciadmin

19/08/2021

ประกาศผลการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “สมุนไพรกับ COVID-19”

ระดับประถมศึกษา รางวัลที่ได้รับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัด ชนะเลิศ เด็กชายสิปปกร สายน้อย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) แพร่ รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงจันทร์สิริ สุขสำราญจิตต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ปทุมธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายคณิศร ไชยมา โรงเรียนบ้านวังชิ้น แพร่ รางวัลชมเชย เด็กชายกฤตนัย สันติสุข โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เชียงราย รางวัลชมเชย เด็กชายศริตวรรธน์ สาแก้ว โรงเรียนบ้านเวียงกือนา เชียงราย   ระดับมัธยมศึกษา รางวัลที่ได้รับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัด ชนะเลิศ นางสาวณัฐนันท์ แสงอรุณ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววริชศา กันเพชร โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ […]

sciadmin

19/08/2021

ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

รางวัลที่ได้รับ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียน จังหวัด ชนะเลิศ S-2C Sheet โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา รองชนะเลิศอันดับ 1 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมด้วยสมุนไพร 3 ชนิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 2 ครีมกันแดดสูตรธรรมชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ รางวัลชมเชย สบู่รำข้าวผสมกาแฟ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ พะเยา รางวัลชมเชย สเปรย์น้ำแร่บำรุงผิว โรงเรียนรังษีวิทยา เชียงใหม่ รางวัล Popular Vote การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากสารสกัดผสมจอกเเละว่านหางจระเข้เพื่อยับยั้งเเบคทีเรีย Staphylococcus aureus โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร รางวัล Popular Vote สบู่พกพา Gummi Soap โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก รางวัล Popular Vote Herb gel โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย รางวัล […]

sciadmin

19/08/2021

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบ Final)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลที่ได้รับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน จังหวัด ชนะเลิศ การเพาะเลี้ยงแมงมัน (Carebara sp.) ในวงบ่อซีเมนต์เพื่อเพิ่มผลผลิตและป้องกันการย้ายรังของแมงมัน (Carebara sp.) ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานการชะลอการเกิดเชื้อรา Rhizopus Stolonifer ในขนมปังด้วยพืชสมุนไพร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต ไคโตซาน และอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ ต่อการเพิ่มปริมาณของกล้วยไม้แวนด้าใบร่องในหลอดทดลอง โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง รางวัลชมเชย ผลของสูตรอาหาร, น้ำตาลซูโครส และไคโตซานร่วมกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอื้องมัจฉาชมพูในสภาพปลอดเชื้อ โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง รางวัลชมเชย การหาผลลัพธ์กำลังสองรวดเร็วฉบับไวทิกะ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลที่ได้รับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน จังหวัด ชนะเลิศ เครื่องกรองสารหนู (As) ในน้ำบาดาลด้วยผักชี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ […]

sciadmin

19/08/2021

ประกาศผลรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลำดับ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือก จังหวัด 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากสารสกัดผสมจอกเเละว่านหางจระเข้เพื่อยับยั้งเเบคทีเรีย Staphylococcus aureus โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 2 ครีมกันแดดสูตรธรรมชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ 3 เจลล้างมือ Soft & Safe โรงเรียนลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์ 4 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมด้วยสมุนไพร 3 ชนิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 5 สบู่รำข้าวผสมกาแฟ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ พะเยา 6 สบู่พกพา Gummi Soap โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 7 สเปรย์น้ำแร่บำรุงผิว โรงเรียนรังษีวิทยา เชียงใหม่ 8 S-2C Sheet โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา

sciadmin

13/08/2021

ประกาศผลรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบ Audition)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลำดับ ชื่อโครงงาน โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ Audition จังหวัด 1 การเพาะเลี้ยงแมงมัน(Carebara sp.)ในวงบ่อซีเมนต์เพื่อเพิ่มผลผลิตและป้องกันการย้ายรังของแมงมัน(Carebara sp.) โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย 2 การหาผลลัพธ์กำลังสองรวดเร็วฉบับไวทิกะ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง 3 การหาพื้นที่ของใบไม้หรือดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นเซกเมนต์ประกบติดกันและแนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์ 4 การอธิบายสมการกำลังสามสมบูรณ์ด้วยปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่ 5 เกมเศรษฐีพิชิตพหุนาม โรงเรียนปล้องวิทยาคม เชียงราย 6 โครงงานการชะลอการเกิดเชื้อรา Rhizopus Stolonifer ในขนมปัง ด้วยพืชสมุนไพร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา 7 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต ไคโตซาน และอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการเพิ่มปริมาณของกล้วยไม้แวนด้าใบร่องในหลอดทดลอง โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 8 ผลของสูตรอาหาร, น้ำตาลซูโครส และไคโตซานร่วมกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอื้องมัจฉาชมพูในสภาพปลอดเชื้อ โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 9 สารเคลือบเพคตินเพื่อยืดอายุการเก็บของมะม่วงสุกพันธุ์โชคอนันต์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย

sciadmin

11/08/2021

ประกาศผลรางวัลการแข่งขันกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย “วิถีชีวิตใหม่ สู้ภัยโควิด-19”

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลที่ได้รับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัด ชนะเลิศ ด.ช.เมธพนธ์ แย้มพราหมณ์ วัดโพธิ์ทอง อุตรดิตถ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ปภาวรินทร์ อาชาสันติสุข บ้านสันกลาง เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.สาวิตรี หอมหวล อนุบาลพญาเม็งราย เชียงราย รางวัลชมเชย ด.ญ.ภัทราพร ถาบู้ บ้านวังชิ้น แพร่ รางวัลชมเชย ด.ญ.เช่นชนนี ยานะ บ้านสันกลาง เชียงราย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลที่ได้รับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัด ชนะเลิศ ด.ญ.วรวรรณ วงษานิจ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ชยพล สมบูรณ์ วัดโพธิ์ทอง อุตรดิตถ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.บัลลังก์ขวัญ […]

sciadmin

10/08/2021
1 2