การประกวดวาดภาพตามจินตนาการ หัวข้อ "ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ"

หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค

การแข่งขันประเภทบุคคล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


รายละเอียดการแข่งขัน

 • เปิดรับผลงานทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 สิงหาคม 2564
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ผ่านการถ่ายทอดสด ทางเพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay และทางเว็บไซต์ https://sci2021.mfu.ac.th/ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564

รายละเอียดและกติกาการแข่งขัน

 • ผู้เข้าประกวดวาดภาพด้วยมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ห้ามนำผลงานผู้อื่นมาแอบอ้าง) เกี่ยวกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ
 • ไม่อนุญาตให้ใช้บรัชสำเร็จรูป ในกรณีที่เป็นงานดิจิตอล
 • ไม่จำกัดสีที่ใช้ในผลงาน
 • สามารถใช้ผ้าใบในการสร้างสรรค์ผลงานแทนกระดาษ
 • กระดาษที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ขนาดไม่ต่ำกว่ากระดาษ A4
 • ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน แต่สงวนรางวัล 1 คนต่อ 1 รางวัล (ยกเว้น popular vote)
 • ผู้เข้าประกวดกรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมส่งไฟล์ผลงานเป็น .jpg .jpeg .png .gif .pdf ผ่านทางลิงค์ https://forms.gle/UfvNzMdGzBntmcUP8
 • ผลงานที่จะพิจารณาจะต้องมีข้อมูลชื่อเจ้าของผลงาน เบอร์โทรศัพท์ และโรงเรียนที่สังกัด
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องจัดส่งมายังศูนย์ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาคทางไปรษณีย์
 • ช่องทางจัดส่งผลงาน: ศูนย์ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เกณฑ์การให้คะแนน รวม 100 คะแนน (ยกเว้น Popular Vote)

เกณฑ์ คะแนน
1. การสื่อถึงความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 20 คะแนน
2. การสื่อถึงความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของไฟป่าและหมอกควัน 20 คะแนน
3. การสื่อถึงความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลกระทบด้านอื่น ๆ ของไฟป่าและหมอกควัน 20 คะแนน
4. การสื่อถึงความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 20 คะแนน
5. การสื่อถึงความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับบริบทของปัญหาและทางแก้ไขในภาคเหนือของประเทศไทย 20 คะแนน

รางวัลในการแข่งขัน

ชนะเลิศ 1,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท
ของที่ระลึกรางวัล Popular Vote จำนวน 5 รางวัล

** รางวัล Popular Vote** ประกาศผลทางเพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay และทางเว็บไซต์ https://sci2021.mfu.ac.th/
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564


หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของสื่อที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
  ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
  E-mail: panate.man@mfu.ac.th