ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบ Final)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลที่ได้รับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน จังหวัด
ชนะเลิศ การเพาะเลี้ยงแมงมัน (Carebara sp.) ในวงบ่อซีเมนต์เพื่อเพิ่มผลผลิตและป้องกันการย้ายรังของแมงมัน (Carebara sp.) ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย
รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานการชะลอการเกิดเชื้อรา Rhizopus Stolonifer ในขนมปังด้วยพืชสมุนไพร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต ไคโตซาน และอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์
ต่อการเพิ่มปริมาณของกล้วยไม้แวนด้าใบร่องในหลอดทดลอง
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง
รางวัลชมเชย ผลของสูตรอาหาร, น้ำตาลซูโครส และไคโตซานร่วมกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
ที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอื้องมัจฉาชมพูในสภาพปลอดเชื้อ
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง
รางวัลชมเชย การหาผลลัพธ์กำลังสองรวดเร็วฉบับไวทิกะ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลที่ได้รับ ชื่อโครงงาน โรงเรียน จังหวัด
ชนะเลิศ เครื่องกรองสารหนู (As) ในน้ำบาดาลด้วยผักชี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย
รองชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรมที่ขึ้นรูปจากวัสดุธรรมชาติสำหรับตอนกิ่งพืช โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ฉะเชิงเทรา
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประยุกต์ใช้คลื่นเสียงร้องของจิ้งหรีดเพื่อการคัดแยกเพศและความสมบูรณ์
ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อการจำหน่าย
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
รางวัลชมเชย การสกัดเจลโลสจากเมล็ดมะขามเพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเชื้อราในผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
รางวัลชมเชย การจำลองทับหลังปราสาทวัดปรางค์ทองในรูปแบบกราฟิกโดยใช้สมการเส้นโค้งเบซิเยร์ (Bezier) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา