ประกาศผลการประกวดคลิปนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19

รางวัลที่ได้รับ ชื่อทีม ชื่อผลิตภัณฑ์ โรงเรียน จังหวัด
ชนะเลิศ Baby Shark น้ำสมุนไพรผสมเสริมคอลลอเจนพลังงานต่ำจากหญ้าหวาน
ต้านโควิด
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา
รองชนะเลิศอันดับ 1 Youth Scientist M.Y.K. น้ำดื่มสมันไพรต้านโควิด 19 “Chum – Kor Drinking” (ชุ่มคอ) โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เชียงราย
รองชนะเลิศอันดับ 2 Yoghurt rangers Yoghurt rangers โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย
รางวัลชมเชย เรือนศีดาชายคาพิงค์ Make a herb สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย แยมทุ่งโพธิ์ แยมต้านโควิค-19 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กำแพงเพชร