เพาะเล่น เพาะรักษ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ

หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ

ท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับ ความหลากหลายและความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืช การเพาะเมล็ดพืช และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการต่อยอดเชิงพาณิชย์...อย่าลืมติดตามและร่วมตอบคำถามเพื่อชิงของที่ระลึกกันด้วยนะคะ

ติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ “เพาะเล่น เพาะรักษ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ”
และร่วมตอบคำถามชิงของที่ระลึกใน กิจกรรมถ่ายทอดสด “MFUSciFair2021”

ทางเพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2564