โคมผัด (โคมหมุน) วิทยาศาสตร์ในวัฒนธรรม

หน่วยงาน : พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

ท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับ การทำโคมผัดล้านนา และความเชื่อเกี่ยวกับการใช้โคมผัดในวัฒนธรรมล้านนา ความเป็นวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในวัฒนธรรม...อย่าลืมติดตามและร่วมตอบคำถามเพื่อชิงของที่ระลึกกันด้วยนะคะ

ติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ “โคมผัด (โคมหมุน) วิทยาศาสตร์ในวัฒนธรรม”
และร่วมตอบคำถามชิงของที่ระลึกใน กิจกรรมถ่ายทอดสด “MFUSciFair2021”

ทางเพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 19 สิงหาคม 2564