แอลกอฮอล์ไอเท็มยอดฮิต ป้องกัน COVID-19

หน่วยงาน : สถาบันชาและกาแฟ

ท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับ คุณสมบัติสารสกัดจากใบชา การทำสารสกัดจากใบชา และการทำเจลแอลกอฮอล์ และสเปร์ยแอลกอฮอล์จากสารสกัดจากใบชา...อย่าลืมติดตามและร่วมตอบคำถามเพื่อชิงของที่ระลึกกันด้วยนะคะ

ติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ “แอลกอฮอล์ไอเท็มยอดฮิต ป้องกัน COVID-19”
และร่วมตอบคำถามชิงของที่ระลึกใน กิจกรรมถ่ายทอดสด “MFUSciFair2021”

ทางเพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 19 สิงหาคม 2564