กติกาการเล่นเกม

กำหนดเวลาเล่นเกมตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดเกม MFU Valley ปี 2 ได้ทาง

  • Google Play (ระบบปฏิบัติการ Android 7.2 ขั้นไป)
  • App Store (ระบบปฏิบัติการ IOS)
  • คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Window 10,64bit

ผู้เล่นจะต้องเล่นเกมตามภารกิจ และส่งคะแนนเมื่อเล่นจบในแต่ละภารกิจ และส่งคะแนนเมื่อเล่นครบทุกภารกิจ

วิธีการส่งคะแนน ให้แคปหน้าจอที่แสดงคะแนนในหน้ากระดานภารกิจ และ ให้ระบุชื่อภารกิจ คะแนนที่ได้ ชื่อผู้เล่น ช่วงอายุ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ แล้วส่ง e-mail มายัง mfuvalley.stic@mfu.ac.th เพื่อร่วมชิงของรางวัล