ประกาศผลรางวัลกิจกรรมประกวดแข่งขัน

19/08/2021 ประกาศผลการประกวดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่
19/08/2021 ประกาศผลการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลเกษตรท้องถิ่น ในยุควิถีใหม่
19/08/2021 ประกาศผลการประกวดวาดภาพตามจินตนาการ หัวข้อ “ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ”
19/08/2021 ประกาศผลการประกวดคลิปนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19
19/08/2021 ประกาศผลการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “สมุนไพรกับ COVID-19”
19/08/2021 ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
19/08/2021 ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบ Final)
13/08/2021 ประกาศผลรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
11/08/2021 ประกาศผลรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบ Audition)
10/08/2021 ประกาศผลรางวัลการแข่งขันกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย “วิถีชีวิตใหม่ สู้ภัยโควิด-19”