วิดีทัศน์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 19 สิงหาคม 2564


วันที่ 18 สิงหาคม 2564