ประกาศผลการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลเกษตรท้องถิ่น ในยุควิถีใหม่

รางวัลที่ได้รับ ชื่อทีม ชื่อผลิตภัณฑ์ โรงเรียน จังหวัด
ชนะเลิศ 5EVE บรรจุภัณฑ์ลูกท้อ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย
รองชนะเลิศอันดับ 1 Scimon บรรจุภัณฑ์จากต้นกก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย
รองชนะเลิศอันดับ 2 Tea teens ชาหมุนไพร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา
รางวัลชมเชย CPCE CPCE โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
รางวัลชมเชย อบผลตภ. Coffee or tree โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
เชียงราย
รางวัล Popular Vote
*รางวัล Popular Vote จากการกด Like ในเพจ MFU_SciDay
CPCE CPCE โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
รางวัล Popular Vote
*รางวัล Popular Vote จากการคอมเม้นท์ในระหว่างการนำเสนอผลงาน
ช่อไลน์ น้ำพริก Collection รังษีวิทยา เชียงใหม่